Բաժանորդագրվել Գրանցվել 

ՄԵՐ ԽՕՍՔԸ


Երբ կարդանք պատմականը, ապա կը տեսնենք, որ Ս. Խաչ Դպրեվանքի Սանուց Միութեան գործունէութեան շրջանները տարբերած են իրարմէ, ըստ իր հանգրուանած երեք հաւաքատեղիներու:


Այսպէս, երբ հաւաքատեղին կը գտնուէր Կալաթասարայի «Հասնուն Կալիպ» փողոցի շէնքին մէջ, սանուց միութեան հիմնական առաքելութիւնն էր դիմագրաւել բնակութեան նուազագոյն պայմանները այն շրջանաւարտներուն, որոնք կայք մը չունէին Իսթանպուլի մէջ: Օսմանպէյի «Ռումէլի» պողոտային վրայ գտնուած միջոցին ալ մեր դէմ կը գտնենք հաստատութիւն մը, որ հաստատած է ինքզինք, ինքնավստահ է ու կը յաւակնի բարեփոխել զինքը ծնած հասարակութիւնը: Երկարատեւ դադարէ մը վերջ, 1988-ի սկզբին Նառլըգաբուի մէջ նոյն անունով եւ ի շարունակութիւն հնի հիմնուած միութեան գործունէութիւնը որպէս կառուցուածք թէեւ կը նմանի անցեալին, սակայն գործնականին մէջ մեր դիմաց կայ տարբեր հաստատութիւն մը:


Բացի մեր վարչութեան պաշտօնավարութեան ընթացքն ալ պարփակող վերջին շրջանէն, չենք կրնար արտայայտուիլ նախորդ երկու շրջաններուն վերաբերեալ: Որովհետեւ մենք, այսինքն՝ այժմու վարչութեան անդամակցողներս, երկրորդ շրջանը աւարտէն վերջ աշխարհ եկած ենք: Հետեւաբար ինչ որ պիտի ըսենք պիտի վերաբերի վերջին շրջանին, բնականաբար:
Հաստատութեանս պատմականն ու մեր նախնիներէն լսածները կը հաստատեն, թէ թէեւ նոյն անունով եւ որպէս հնի շարունակութիւնը հիմնուած է, սակայն սանուց միութեան առաջին երկու շրջանները խիստ կը տարբերին վերջինէն եւ այդ տարբերակումին ծնունդ տուող ազդակները բաւական շատ են: Անհարկի կը նկատենք վերստին խօսիլ ի մասին այդ ազդակներուն, որոնց ծանրութիւնը կը զգանք դեռ մեր ուսերուն, քանի որ անոնց ակնարկուած է սանուց միութեան պատմականին մէջ:


Հակառակ բոլոր դժուարութեանց՝ նախեւառաջ կը ջանանք բաց պահել միւթիւնս եւ աւելի լաւ ծառայութիւն մը մատուցել մեր անդամներուն: Արդէն ամէն հետաքրքիր անձ կրնայ վկայել, որ յաջողութեամբ կ'իրականացնենք զանազան ձեռնարկներ, որոնք քանակով թէ որակով չեն զիջիր քոյր միութեանց աշխատանքներուն:


Գործունէութիւնը, զոր կը կարեւորենք մեր վարչական շրջանին, փոքր ինչ նպաստելն է վերածննդեան մեր վարժարանին, որ այս տարի կը տօնախմբէ իր հիմնադրութեան 60-ամեակը: Մեր բոլոր հնարաւորութիւններով կ'աշխատինք այս ուղղութեամբ:

 

Շնորհաւոր ըլլայ վարժարանիս 60-ամեակն ու սանուց միութեանս վերահիմնադրութեան 25-ամեակը:

 

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ Ս. ԽԱՉ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ
ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ